Wczytywanie strony: Ubezpieczenia specjalistyczne Nowy Sącz dla fachowców i spółdzielni.

Ubezpieczenia specjalistyczne

Ubezpieczenia transportowe

OC przewoźnika - jest to ubezpieczenie, dla przedsiębiorców, którzy oferują usługi przewozowe, chroni ono w razie niewykonania bądź niewłaściwego wykonania umowy przewozowej, w razie opóźnienia, uszkodzenia przewożonych towarów, pożaru, rabunku itp.

W zależności od zakresu świadczonych usług może to być:

  • OC przewoźnika w ruchu krajowym
  • OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym

OC zawodowe przewoźnika drogowego – jest to ubezpieczenie przeznaczone dla przewoźników, którzy już mają bądź starają się o licencję przewozową, po to by udokumentować przed organem wydającym zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności przewozowej oraz posiadania minimalnej zdolności przewozowej (wymaganej zgodnie z przepisami rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) 1071/2009 z dn. 21.10.2009 r. ustanawiającego wspólne zasady warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE - z późniejszymi zmianami).

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu chroni Ciebie i Twój majątek przez potencjalnymi kosztami, które musiałbyś ponieść w celu naprawienia Twoich błędów popełnionych w trakcie wykonywania zawodu.

W naszej ofercie znajdziesz zarówno ubezpieczenie dla grup zawodowych, dla których OC jest obowiązkowe (np. dla notariusza, adwokata, księgowej, doradcy podatkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej itd.) a także dla tych, których jest ono dobrowolne (np. dla ratownika medycznego, farmaceuty, nauczyciela, pedagoga itd.).

Pakiet dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Każda wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa zawsze stara się dbać o nieruchomości, którymi zarządza a także o bezpieczeństwo ich mieszkańców.

Tylko najbardziej staranne zarządzanie w połączeniu z dobrze zawartą polisą ubezpieczeniową gwarantuje pełne bezpieczeństwo oraz pomoc w nagłych i nieprzewidzianych zdarzeniach takich jak np. zerwanie dachu, wybuch gazu, pęknięcie rury, zalanie czy zwarcie instalacji elektrycznej, a także poślizgnięcie się na mokrej posadzce na klatce schodowej czy na oblodzonym chodniku, uszkodzenia zaparkowanych pojazdów poprzez spadający sopel lodu. Przykłady zdarzeń, które mogą się przytrafić, można by tu wyliczać w nieskończoność.

Chcesz poznać naszą ofertę – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas - zapraszamy!

534 211 203 513 454 828 biuro@komplexubezpieczenia.pl

Odwiedź nasze biuro:
ul. Nawojowska 122b, 33-300 Nowy Sącz